Serwisowanie przyrządów
 

Mobilny serwis przyrządów

Regularna konserwacja i serwisowanie to niezbędne warunki niezawodnej pracy precyzyjnego sprzętu pomiarowego. Tylko wtedy zapewnione jest prawidłowa praca przez długi czas.
Konserwacja i serwisowanie nie oznaczają jednak, że przyrządy nie mogą być przez dłuższy czas używane, ponieważ trzeba je wysłać do producenta.

Już od 1986 roku firma Sewerin oferuje swoim klientom mobilny serwis przyrządów, w którym większa część asortymentu jest sprawdzana na miejscu u klienta, włącznie z drobnymi naprawami. W całym kraju pracuje obecnie osiem pojazdów serwisowych, które są koordynowane z centrali w Gütersloh.

Podstawą tej obsługi wykonywanej przez nasz mobilny serwis są umowy serwisowe między użytkownikiem przyrządu a firmą Sewerin. Umowy te regulują zarówno częstotliwość serwisowania, jak i liczbę kontrolowanych przyrządów. Serwis na miejscu jest możliwy również bez umowy serwisowej.

Sewerin Sp. z  o.o.
ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa

Tel.:+48 22 675 0969
E-Mail:info[at]sewerin.pl