Urządzenia do testowania SPE

Urządzenia do testowania SPEprzeznaczone do sprawdzania i regulacji przyrządów pomiarowych SEWERIN

Urządzenia do testowania zajmują ważną pozycję w dziedzinie bezpieczeństwa eksploatacji. W arkuszu roboczym G 465-4 Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej (DVGW) opisano wymagane badania dla różnych klas przyrządów.

Urządzenia do testowania firmy Sewerin spełniają te wymagania. Wszystkie urządzenia do testowania posiadają manometr o uproszczonej obsłudze do wskazywania ciśnienia w puszce z gazem testowym i udoskonalone przyłącze do puszki. Z bogatym zestawem akcesoriów, na przykład puszkami z gazem testowym, urządzenia te można stosować w wielu dziedzinach.