Multitec 560

Uniwersalne urządzenie ostrzegawcze i pomiarowe do gazu służące do kontroli procesów i bezpieczeństwa osób na wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach ścieków i wytwórniach biogazu

Multitec® 560 to połączenie urządzenia ostrzegającego przed gazem i urządzenia pomiarowego. Zastosowanie jako urządzenia ostrzegającego przed gazem umożliwia automatyczne i niezawodne rozpoznawanie gazów trujących i niebezpiecznych dla ludzi. Użycie jako urządzenie pomiarowe pozwala na ustalenie składu gazów w  procesach biologiczych i jego dokumentację.

Intuicyjna obsługa optymalnie ułatwia użytkownikowi pracę z urządzeniem. Aparat np. blokuje opcję przełączania między zakresami pomiarowymi w przypadku wystąpienia krytycznego stężenia gazów. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo zarówno dla ludzi jak i urządzeń.

Aplikacje

Multitec® 560 przeznaczony jest do prewencyjnej kontroli atmosfery w środowisku pracy (np. w wykopach przy pracujących maszynach, w silosach na kiszonkę, konstrukcjach szybowych). Gazy wybuchowe i toksyczne wykrywane są w sposób niezawodny, dlatego zawsze zapewnione jest bezpieczeństwo pracy.

W przypadku komercyjnej produkcji biogazu określanie składu gazu, jego analiza oraz użycie danych pomiarowych mają decydujące znaczenie w celu optymalizacji procesów. Multitec® 560 nadaje się do tych zadań idealnie, ponieważ wykorzystuje wysokiej jakości technikę pomiarową bazującą na podczerwieni.

Cechy

  • intuicyjna obsługa za pomocą pokrętła i przycisków funkcyjnych połączonych z menu;
  • dużytzn. półprzepuszczalny wyświetlacz z technologią Transflective. Bardzo dobra czytelność także przy bezpośrednim nasłonecznieniu;
  • selektywne sensory podczerwieni do wykrywania węglowodorów oraz dwutlenku węgla;
  • trwałe sensory elektrochemiczne do tlenu i gazów toksycznych;
  • ochrona przeciwwybuchowa: II2G Ex d e ib IIB T4 Gb bądź II2G Ex d e Ib IIC T4 Gb z futerałem TG8;
  • zaświadczenie z badania wzorca konstrukcyjnego WE: TÜV 07 ATEX 553353 X.
  • funkcja pomiarowa: BVS 09 ATEX G 001 X, PFG 08 G 002 X (obowiązuje dla trybu – ostrzeganie ExTox dla CH4, CO2, O2, CO, H2S);
  • czas pracy co najmniej 8 godzin, szybkie ładowanie w ciągu 4 godzin.