Polityka prywatności dla aplikacji SePem® Install Tool

§ 1 Informacja o pozyskiwaniu danych osobowych oraz o oferencie
(1) Niniejszym informujemy o pozyskiwaniu przez nas, Hermann Sewerin GmbH, danych osobowych podczas korzystania z SePem® Install Tool (zwanego dalej „SePem App“). Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika (jak nazwisko, adres do korespondencji, adres(y) e-mail, zachowanie użytkownika).

(2) Administratorem danych zgodnie z Art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) oraz zgodnie z § 13 niemieckiej ustawy o telemediach -TMG (patrz Stopka redakcyjna na dole) jest firma:
Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh
Zarząd:
Dr fizyki Swen Sewerin
Mgr informatyki ekonomicznej Benjamin Sewerin
zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Gütersloh
Numer wpisu: HRB 14 53
Nasi Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji są dostępni pod adresem datenschutz@sewerin.com lub naszym adresem pocztowym z dopiskiem „Do Administratorów Bezpieczeństwa Informacji“.

(3) Podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi zbierzemy następujące dane: adres e-mail oraz, w razie podania, nazwa firmy, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu osoby kontaktującej się z nami (podstawa prawna: Art. 6 pkt. 1 S. 1 lit. a, b, f RODO). Dane te zostaną usunięte, kiedy dalsze ich przechowywanie stanie się zbyteczne, a w przypadku konieczności przechowywania ich wynikającego z obowiązków ustawowych ograniczymy ich przetwarzanie.

§ 2 Prawa Użytkownika
(1) Użytkownik ma następujące prawa w stosunku do dotyczących go danych osobowych:
– prawo do informacji
– prawo do sprostowania lub wykasowania
– prawo do ograniczenia przetwarzania
– prawo do wycofania zgody
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
– prawo do przenoszalności danych

(2) W przypadku jakichkolwiek komunikatów, zapytań oraz informacji jak również wycofania zgody lub sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych należy zwracać się na adres datenschutz@sewerin.com lub adres wymieniony w § 1 (2).

(3) Oprócz tego każdy Użytkownik ma prawo złożenia skargi w urzędzie nadzorującym ochronę danych na sposób przetwarzania przez naszą firmę dotyczących go danych osobowych.

§ 3 Pozyskiwanie danych osobowych przy użyciu SePem App
(1) Podczas pobierania SePem App do Google Play Store są przekazywane następujące wymagane informacje: nazwisko użytkownika, adres e-mail oraz numer konta klienta, data pobierania, informacje płatnicze oraz indywidualny numer urządzenia. Nie mamy wpływu na to pozyskiwanie danych i nie możemy za nie odpowiadać. Przetwarzamy dane niezbędne do pobrania SePem App na mobilne urządzenie końcowe Użytkownika (podstawa prawna: Art. 6 pkt. 1 S. 1 lit. b, f RODO).

(2) Podczas korzystania z oprogramowania SePem App pozyskujemy niżej wymienione dane osobowe. Są one niezbędne ze względów technicznych, aby umożliwić wygodne korzystanie z funkcji oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna: Art. 6 pkt. 1 S. 1 lit. f RODO).
– adres IP
– godzina
– numer telefonu komórkowego
– numer urządzenia końcowego
– dostęp do czujników (smartfona)
– adres MAC
– dane lokalizacji (poprzez GPS oraz adres IP)

§ 4 Szczególne formy użytkowania oprogramowania SePem App
(1) przy rozpoczynaniu użytkowania SePem App w wyskakującym okienku poprosimy o pozwolenie udostępnienia danych lokalizacyjnych, sieci (internetu), kamery, mikrofonu, funkcji telefonicznych (podstawa prawna: Art. 6 pkt. 1 S. 1 lit. a RODO). Jeżeli zgoda nie zostanie udzielona, nie wykorzystamy tych danych. Jednak oznacza to brak możliwości wykorzystania wszystkich funkcji SePem App. W ustawieniach SePem App można także później udzielić zgody lub ją zgodę.

(2) Zgoda na dostęp do tych danych oznacza, że oprogramowanie SePem App będzie zapisywało gromadzone dane lokalnie lub przekazywało je na nasz serwer jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji funkcjonalności (podstawa prawna: Art. 6 pkt. 1 S. 1 lit. a oraz f RODO). Dane te są dla nas poufne i zostają skasowane w momencie odwołania zgody na przetwarzanie lub przestają być potrzebne w celu realizacji usług a nie są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania.

§ 5 Gromadzenie danych lokalizacyjnych
(1) Nasza ofertę obejmuje także tzw. Location Based Services, które pozwalają na przedstawianie specjalnych ofert dopasowanych do danej lokalizacji. Oferowanie tych funkcji SePem App jest możliwe dzięki gromadzeniu danych lokalizacyjnych za pomocą GPS oraz adresu IP w formie zanonimizowanej, jeżeli zgoda została udzielona wyraźnie (podstawa prawna: Art. 6 pkt. 1 S. 1 lit. a RODO).

(2) W każdej chwili w ustawieniach SePem App można udzielić zgody lub ją wycofać. Informacja o lokalizacji jest przekazywana do nas tylko wtedy, gdy zostaną uruchomione funkcje SePem App, które możemy zaoferować jedynie znając lokalizację.

(3) Dane lokalizacyjne nie są używane do sporządzania profili ruchu.

§ 6 Cookies (ciasteczka)
Oprogramowanie SePem App nie wykorzystuje żadnych plików cookies (ciasteczek).

§ 7 Bezpieczeństwo danych
Stosujemy aktualne środki techniczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności do ochrony zgromadzonych danych osobowych przed niebezpieczeństwami podczas ich przesyłania oraz przed niebezpieczeństwem pozyskania ich przez osoby trzecie. Środki te są na bieżąco dopasowywane do aktualnego stanu technologii.