Protokoły z badań

Prezentowane protokoły nie są dokumentami wydawanymi przy kalibracji / naprawie. Są to wzory dokumentów z instrukcji obsługi urządzeń , z których może korzystać użytkownik podczas sprawdzenia aparatu. Według wskazań w instrukcjach obsługi urządzenia podlegają sprawdzeniu przez użytkownika w zależności od aplikacji patrz rozdz. Utrzymanie w gotowości do pracy.