SeCuRi® SAT

Wykrywanie gazu bez kontrolera

System SeCuRi® SAT umożliwia ekonomiczne i efektywne wykrywanie wycieków gazu. Z doskonałego połączenia detektora gazu, oprogramowania graficznego oraz odbiornika satelitarnego GPS wynika wiele zalet:

  • łatwa, intuicyjna obsługa detektora gazu przez laptop
  • sprawdzanie sieci rurociągowych zgodnie z regułami G 465 i G 466 Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej (DVGW)
  • przegląd wykonanych obchodów w menedżerze obchodów
  • cyfrowe ustawianie szkiców uszkodzeń
  • pełna i automatyczna dokumentacja daty, godziny, współrzędnych i wartości wskazywanej przez detektor gazu

 

Po wynalezieniu i opatentowaniu przez firmę Hermann Sewerin GmbH ponad 15 lat temu oraz ciągłym doskonaleniu system SeCuRi® SAT stanowi dziś standard, jeśli chodzi o kontrolę sieci rurociągowych. System zapewnia użytkownikowi komfort intuicyjnej obsługi detektora gazu przy jednoczesnym wglądzie w cyfrowe plany z możliwością ich edycji. Dzięki temu operator sieci ma znacznie mniej pracy wiążącej się z przygotowaniem i opracowaniem wyników sprawdzania rur. Zmniejszają się również koszty ze względu na brak kontrolerów.

Ponadto zastosowanie systemu SeCuRi® SAT zapewnia pełną dokumentację od codziennej kontroli czułości detektora gazu poprzez wykaz niesprawdzonych przyłączy domowych i usterek w sieci aż po analizę projektów.

Osoba kontaktowa:

Stefan Hoffmann

Telefon:+49 5241 934-450
Faks:+49 5241 934-455
E-mail:dienstleistungen[at]sewerin.com