Urządzenia pomiarowe do wykrywania nieszczelności za pomocą gazu znacznikowego

W tym miejscu dostępny jest przegląd urządzeń pomiarowych do wykrywania nieszczelności za pomocą gazu znacznikowego lub wodoru. Wodór stosowany jest jako gaz znacznikowy w detektorach gazu znacznikowego czy wodorowych detektorach nieszczelności do profesjonalnego wykrywania wycieków i kontroli szczelności.

 

product image from SNOOPER mini

SNOOPER mini

Detektor gazu do wykrywania wycieków w gazowych instalacjach wewnętrznych

product image from VARIOTEC 460 Tracergas

VARIOTEC 460 Tracergas

Specjalista od wykrywania nieszczelności za pomocą gazu znacznikowego i wodoru