SePem 100 / 150

Rejestrator szumów do badania sieci wodociągowych:solidny – wygodny – niezawodny

Zawartość zewnętrzna

Google ustawia pliki cookie podczas odtwarzania wideo. Kliknij ponownie, jeśli zgadzasz się i chcesz odtworzyć wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze ochrona danych.

Zmień ustawienia
Pokaż tylko wideo

Wczesne wykrywanie strat wody

Nieszczelność sieci wodociągowych może prowadzić do poważnych strat wody. Systematyczne badanie sieci za pomocą rejestratora danych SePem® umożliwia niezawodną identyfikację istniejących nieszczelności oraz wczesne rozpoznawanie nowych – i to znacznie szybciej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod.

Systematyczne wykrywanie nieszczelności

System SePem® składa się z odbiornika SePem® 01 Master oraz dowolnej liczby rejestratorów szumów, przy czym system SePem® 100 przeznaczony jest głównie do zastosowania przenośnego, natomiast SePem® 150 do stosowania stacjonarnego. Za pomocą magnesów przytwierdza się je np. na przedłużkach trzpieni zasuw, na hydrantach lub innych elementach armatury wodociągu. Wbudowany w rejestrator mikrofon przetwarza dźwięk materiałowy przewodu w sygnał. Jest on rejestrowany w sposób cykliczny w okresach niskiego rozbioru wody – najczęściej w nocy między godz. 2:00 i 4:00, gdy w otoczeniu nie ma szumów tła lub są one znikome. Zmierzony poziom szumów szczelnego przewodu będzie w tym czasie zbliżony do zera. W przypadku nieszczelnego wodociągu wartości zmierzone przez rejestrator szumów znacznie różnią się od zera w ten sposób wskazując na nieszczelność.

SePem® 100: Rejestrator danych do stosowania przenośnego

Rejestratory danych SePem® 100 z wbudowaną anteną dedykowane są do przenośnego zastosowania w sieci wodociągowej. Umieszczane są na armaturze, w punktach pomiarowych określonego odcinka sieci. W nocy, przez okres, który można programować (zwykle pół godziny), rejestrują one poziom szumów. Następnego dnia rejestratory są zbierane. Dane pomiarowe przekazywane są drogą radiowa do SePem® 01 Master. Szczególnie wysokie wartości pomiarowe, które wskazują na istnienie nieszczelności, są od razu sygnalizowane akustycznie. Metoda ta niezawodnie wykrywa istniejące nieszczelności. Następnie rejestratory danych rozstawiane są sukcesywnie na dalszych odcinkach sieci aż do całkowitego jej sprawdzenia.

SePem® 150: Bezpieczeństwo dzięki ciągłej kontroli

Rejestratory danych SePem® 150 są zaprojektowane do stacjonarnego monitorowania sieci wodociągowych. Są wyposażone w zewnętrzną antenę i montuje  się je stacjonarnie do armatury. Urządzenia SePem® 150 rejestrują poziom minimalny co noc przez okres, który można programować, na przykład przez pół godziny. Codziennie lub co tydzień rejestratory szumów na poszczególnych stanowiskach przesyłają raporty danych do SePem® 01 Master. Inaczej niż w przypadku zastosowania przenośnego porównuje się nie bezwzględne wysokości poziomu w dwóch punktach pomiarowych, ale względną zmianę poziomu w jednym punkcie pomiarowym, co pozwala na szybkie wykrycie nowo powstałej nieszczelności.

Solidna technika, na której można polegać 

  • Rejestratory danych posiadają wysoki stopień ochrony IP68. Obudowę wykonano ze stali szlachetnej oraz specjalnego, sprawdzonego tworzywa sztucznego, które stosuje się na przykład do obudów pomp używanych w oczyszczaniach ścieków. Dzięki temu urządzenia SePem® 100SePem® 150 są całkowicie wodo - i pyłoszczelne, odporne na każdy rodzaj korozji lub inne obciążenia co powoduje, że mogą być stosowane w każdym otoczeniu.
  • Dzięki wieloletniej żywotności baterii SePem® 100SePem® 150 pozostają długo w gotowości do pracy i wykonania postawionego zadania.

Niezawodny i ekonomiczny 

  • Rejestratory danych SePem® 100SePem® 150 wyposażono w mikrofony piezo o dużej czułości, które zostały optymalnie przystosowane do wykrywania nieszczelności, rejestrujące szumy na bardzo dużą odległość.
  • Dwukierunkowe radio pozwala na proste odczytanie danych. W przypadku zainstalowania stacjonarnego rejestratorów SePem® 150 otwieranie pokryw skrzynek nie jest konieczne, wystarczy przejechać w pobliżu samochodem z SePem® 01 Master, aby pobrać dane.
  • Przesłany raport informuje o poziomie minimalnym, ale także szerokości i częstotliwości szumu i w czytelny sposób jest pokazany na wyświetlaczu SePem® 01 Master. Jest to dodatkowa możliwość weryfikacji wyników pomiaru, na przykład poprzez wyłączenie szumów tła, takich jak deszcz, ruch uliczny, przewody elektryczne itp.
  • Za pomocą jednego przycisku można podczas przejazdu z każdego rejestratora SePem® 150, oprócz raportu danych pobrać, kompletny rekord zawierający krzywą ostatniego pomiaru. Do pobrania kompletnych danych również nie jest konieczne otwarcie pokrywy skrzynki. Wystarczy krótki postój w zasięgu radiowym SePem® 150.

Komfortowe zastosowanie 

  • Funkcja pomiaru online pozwala na wykonywanie na miejscu aktualnych pomiarów, które wyświetla SePem® 01 Master. Jeszcze przed właściwym pomiarem prowadzonym w nocy można podczas montażu za dnia określić przydatność punktów pomiarowych i wskazane ich odstępy na instalacji. Można także bezpośrednio na miejscu zweryfikować wiarygodność danych pomiarowych zebranych w nocy.
  • Czasy pomiaru i okresy aktywności sygnału radiowego można dowolnie programować.
  • Dzięki prostemu, intuicyjnemu menu SePem® 01 Master szybko dostarcza niezawodne wyniki i może być stosowany również przez mniej doświadczonych użytkowników.