SNOOPER mini

Detektor gazu do wykrywania wycieków w gazowych instalacjach wewnętrznych

SNOOPER mini jest to solidny detektor gazu do sprawdzania zewnętrznej szczelności naziemnych przewodów gazowych. Nieszczelności są wykrywane poprzez sprawdzanie miejsca połączenia, np. przy złączkach, kołnierzach, śrubunkach i armaturze regulacyjnej. Stężenie gazu jest wskazywane w trybie ppm. Możliwe jest również sprawdzanie wlotów do budynków i zakrytych przewodów gazowych w pomieszczeniach zamkniętych przy wylotach powietrza.

  • dwie wersje przyrządu: SNOOPER mini > z wysięgnikiem elastycznym (długość 22 cm) i SNOOPER mini H > z czujnikiem ręcznym (kabel spiralny, uchwyt, wysięgnik elastyczny)
  • przyrząd dostępny jako detektor metanu, propanu i wodoru
  • wymienny filtr sensora
  • bardzo krótki czas nagrzewania, krótki czas osiągania gotowości do pracy
  • sygnał akustyczny: zależny od stężenia, wyłączany
  • wyświetlacz LCD świeci się podczas pracy
  • dobre parametry w atrakcyjnej cenie