LaserGasPatroller LGP 800

Rozwiązanie oparte na kontroli ułożonych w ziemi przewodów gazowych z wykorzystaniem pojazdu:ekonomicznie – z zastosowaniem lasera – w pełni automatycznie

LaserGasPatroller to rozwiązanie oparte na ekonomicznej kontroli ułożonych w ziemi przewodów gazowych z wykorzystaniem pojazdu. Wycieki gazu są wykrywane przez system pomiarowy LGP 800 podczas przejazdu samochodu nad przewodami gazowymi.

System LGP 800 sterowany jest przez oprogramowanie SeCuRi® SAT, które uznawane jest na całym świecie za najbardziej zaawansowany system dokumentujący do kontroli gazociągów.

Zasada działania

Gaz ziemny (metan CH4) to lekki gaz, który uchodzi z nieszczelności gazociągu i przenika przez grunt na powierzchnię drogi. Podczas przejazdu nad gazociągiem LaserGasPatroller zasysa próbkę, przekazuje do systemu pomiarowego LGP 800 i analizuje. Nieszczelności w obszarze rozchodzenia się gazu są wykrywane i automatycznie rejestrowane przez oprogramowanie SeCuRi® SAT.

Jednostka pomiarowa LGP 800

Jednostka pomiarowa LGP 800 jest zamontowana w metalowej, kompaktowej obudowie 19”. Dzięki niewielkim wymiarom można ją zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe. Wszystkie komponenty systemu zostały przetestowane w trudnych warunkach, szczególnie w zakresie wpływu wibracji, które stanowią codzienne zagrożenie. 

Sensory w systemie LGP 800 wykorzystują technologię TDLS - „Tunable Diode Laser Spectroscopy” (spektroskopia absorpcyjna przy użyciu przestrajalnych diod laserowych). W metodzie tej mierzona jest absorpcja badanego gazu (np. metanu), na podstawie której jest następnie określana jego koncentracja. Źródłem promieniowania jest dioda laserowa, dlatego TDLS zaliczane jest do technologii spektroskopii laserowej. Cela pomiarowy lasera mierzy zaś wyłącznie metan. Istotną zaletą jest również brak wpływu innych gazów na wynik pomiaru a także fakt, że urządzenie LGP 800 jest zoptymalizowane pod względem zużycia prądu. Dzięki maksymalnemu poborowi prądu nie przekraczającemu 20 A, system można eksploatować ze standardowego akumulatora samochodowego. Oznacza to, że możliwe jest także zastosowanie systemu w pojazdach elektrycznych. 

Dzięki trzem zewnętrznym wyjściom możliwe jest podłączenie poprzez oprogramowanie SeCuRi® SAT np. światła ostrzegawczego lub syreny.