FLIS-EX

Świeże powietrze w studzience – bezpieczne wchodzenie do studzienki

Schodzenie w dół jest związane z niebezpieczeństwami. Wskutek spadków ciśnienia w studzienkach oraz szybach napowietrzających i odpowietrzających mogą być uwalniane duże ilości CO2. Stężenie powyżej 5% obj. CO2 we wdychanym powietrzu może doprowadzić do zaburzeń i utraty świadomości, a nawet śmierci. Niebezpieczne są również uszkodzone przewody gazowe w pobliżu studzienki. W ciasnej studzience naturalna wymiana powietrza nie jest wystarczająca. Z tego powodu ważne jest zadbanie o czyste powietrze przed wejściem do studzienki.

Niezawodne rozwiązanie nazywa się SEWERIN FLIS.