Sewerin – technologie wykrywania nieszczelności to nasza specjalność

Jesteśmy grupą ludzi, których praca polega na ochronie wody pitnej oraz zapewnianiu bezpiecznych dostaw gazu. Do naszego zespołu należą pracownicy wszystkich firm grupy Sewerin. Nasze centralne obszary działalności – urządzenia do wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych i urządzenia do wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych – są dla nas tak samo ważne.

Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem średniej wielkości, przywiązanym do swojej tradycji i rodzinnego miasta Gütersloh. Nasze doświadczenia wykorzystujemy na całym świecie do realizacji projektów społecznych.

Sercem naszego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. W naszym zespole panuje sprawiedliwość, równość, wiarygodność i niezawodność. Mamy świadomość, że wzajemne zaufanie jest powiązane z lojalnością. Cenimy kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników. Nasze procesy podejmowania decyzji są transparentne i jasne. Zakresy odpowiedzialności są jednoznacznie określone.

Naszych klientów, dostawców i konkurentów traktujemy z szacunkiem i powagą. Podczas projektowania naszych produktów współpracujemy z klientami i instytutami badawczymi. W ten sposób stale poszerzamy i pogłębiamy swoje umiejętności.

Dla naszego rozwoju ważne jest utrzymanie rodzimego rynku i konsekwentna internacjonalizacja. Cechuje nas kulturowa otwartość na całym świecie. Nasze zagraniczne spółki-córki odgrywają decydującą rolę w  ekspansji na międzynarodowe rynki zbytu. Na podstawie przeprowadzanych analiz rynkowych koncentrujemy się na krajach ważnych dla naszej działalności, w których pragniemy uzyskać wiodącą pozycję na rynku.

Przyszłość firmy to stały rozwój technologii i produktów dlatego zapewniane są stałe nakłady środków na realizację tych celów.

Innowacje są decydującym czynnikiem naszego sukcesu. Dzięki nim jesteśmy liderem w swojej branży. Podstawą są efektywne procesy wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

Koncentrujemy się na produktach atrakcyjnych dla klientów. Nasze produkty są wyjątkowe dzięki naszym usługom doradczym i serwisowym.