Leakplotter

Pojazd do sprawdzania naziemnych przewodów gazowych

Do najważniejszych komponentów pojazdu Leakplotter należą: urządzenie zasysające z zestawem sond dzwonowych do próbkowania, urządzenia pomiarowe z systemami FID i Oxidiser, notebook z pulpitem obsługi i dokumentowania, sterowanym za pomocą oprogramowania. Jako opcja: możliwość dokumentacji GPS oraz przyrząd kontrolny do automatycznej kalibracji. Elementy te są zamontowane na stałe w pojeździe.

W takich krajach jak Francja, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy, Egipt, WNP, Węgry i Chiny od wielu lat wykrywanie wycieków gazu jest wykonywane od wielu lat nie tylko pieszo, ale również za pomocą pojazdów Leakplotter i technologii „Made by SEWERIN”.
Akt normatywny G 465/I Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej (DVGW) dotyczący monitoringu sieci gazowych w ust. 3.2.2. przewidują przeprowadzanie kontroli przyłączy domowych i oświetleniowych razem ze sprawdzaniem przewodów zasilających. W ust. 4.2. podano następujące metody: „niespieszny ruch w tempie pieszego” i „osłuchiwanie ściany domu (...) przez około 5 sekund”.
W przypadku korzystania z pojazdu Leakplotter zasadność stosowania się do tych przepisów zostałaby podana w wątpliwość. Jednak z uwagi na to, że akt normatywny wymaga również „pozaplanowych kontroli” zimą oraz wprowadza pojęcie „wpływów w obszarze linii gazowej”, stosowanie tych pojazdów jest ponownie przedmiotem dyskusji.