BioControl 2

Przejście na zautomatyzowaną optymalizację i sterowanie procesami technologicznymi

Multitec® BioControl to unikalny system pomiarowy składający się ze stacjonarnie instalowanej jednostki oraz mobilnego miernika gazu. Obszary zastosowania systemu to małe i średnie biogazownie, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków oraz kompostownie.

Za pomocą urządzenia stacjonarnego BioControl 2 można stale i w prosty sposób, automatycznie mierzyć jakość gazu w maks. dwóch punktach pomiarowych, monitorować ją i zapisywać dane. Dodatkowo, używając mobilnego miernika gazu, Multitec® 540 lub Multitec® 545, można ręcznie określać wartości pomiarowe w dowolnych punktach instalacji. W tym celu wystarczy wyjąć miernik ze stacji i połączyć go z punktem pomiarowym. Ponowne umieszczenie w stacji powoduje przesłanie zapisanych protokołów do urządzenia BioControl 2 i ich wyświetlenie.

Wyposażone w dwa stałe wejścia pomiarowe urządzenie BioControl 2 spełnia istotne wymagania dotyczące pomiarów w małych i średniej wielkości instalacjach. Pozwala np. stale i niezawodnie monitorować jakość gazu przy silniku i skład gazu nieoczyszczonego. Użytkownicy mogą indywidualnie konfigurować BioControl 2, zależnie od potrzeb i obszaru zastosowania. Punkty i cykle pomiarowe, interwały zapisu, wartości graniczne oraz progi alarmowe można nastawiać zależnie od zastosowania.

System BioControl 2 jest urządzeniem nie podlegającym zużyciu i nie wymagającym konserwacji. Kalibracja i regulacja analizy gazu następują automatycznie, przy użyciu gazu testowego (opcja). Miernik Multitec® 540 / Multitec® 545 można łatwo wyjąć ze stacji dokującej i, w razie konieczności, przesłać do serwisu lub przetransportować.

System Multitec® BioControl cechuje wygoda obsługi i szerokie możliwości nastawiania. Oferuje wszystkie konieczne funkcje standardowe oraz wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu to połączenie stacjonarnej jednostki bazowej oraz mobilnego miernika gazu stanowi sposób na korzystny ekonomicznie i prosty sposób na automatyzację optymalizacji i sterowania procesami technologicznymi.

Zalety systemu Multitec® BioControl 

  • Duży, kolorowy ekran dotykowy 4,3”: proste wprowadzanie ustawień użytkownika, wybór języka interfejsu
  • Możliwość konfiguracji zgodnej z indywidualnymi wymaganiami: Punkt pomiarowy/cykle pomiarów, interwały zapisu, wartości graniczne, progi alarmowe
  • Możliwość przywrócenia ustawień użytkownika obowiązujących w chwili pierwszego uruchomienia (zapisanych na pamięci USB)
  • Pewne i niezawodne wyniki pomiarów dzięki autotestowi przeprowadzanemu podczas pracy systemu
  • Trwałość i solidność: Odporność wszystkich istotnych dla procesu elementów na agresywne działanie gazów
  • Niezależne, regularne zapisywanie wszystkich wartości pomiarowych i ustawień na pamięci USB; bez utraty danych, bez ręcznego tworzenia protokołów; pełna dokumentacja
  • Kompleksowy serwis: jednostka stacjonarna wymaga jedynie minimum konserwacji; szybkie i niezawodne wsparcie dzięki przyjaznej dla użytkownika zdalnej konserwacji i diagnozie przez Internet, prosta automatyczna kalibracja i regulacja z użyciem gazu próbnego (opcja)