MiniLec 4

Przyrząd do pomiaru obciążenia, szczelności i sprawności według reguł technicznych dotyczących instalacji gazowych (TRGI) oraz do sprawdzania regulatorów

MiniLec 4 jest to niezawodny przyrząd pomiarowy z Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej (DVGW) do sprawdzania obciążenia, szczelności i sprawności według arkusza roboczego DVGW G 600 „Reguły techniczne dotyczące instalacji gazowych” oraz do kontroli regulatorów.

 • Dzięki tabelom zapisanym w przyrządzie operator musi wybrać tylko wielkość przewodu. Dalszy pomiar jest wykonywany przez przyrząd automatycznie.
 • Dostępne są dwie wersje wyposażenia: ze sprawdzaniem obciążenia (pełne wyposażenie) i bez wstępnego sprawdzania.
 • tryby pracy: sprawdzanie sprawności, szczelności, obciążenia
 • sprawdzanie regulatorów z ciśnieniem spoczynkowym, ciśnieniem przepływowym, ciśnieniem uruchamiającym odcinający zawór bezpieczeństwa, zerowaniem i testowaniem zabezpieczenia przed brakiem gazu
 • łatwa obsługa trzema przyciskami
 • oprogramowanie przyrządu podzielone na menu użytkownika i menu funkcyjne do indywidualnego konfigurowania przyrządu (chronione kodem PIN)
 • port podczerwieni (IrDA) do
 • lokalnego dokumentowania (wydruk za pomocą drukarki przenośnej)
 • lokalnej transmisji danych na komputer przenośny
 • oprogramowanie przyrządu dostępne w różnych językach
 • oprogramowanie komputera do wygodnego dokumentowania i archiwizowania
 • sprawdzanie sprawności: jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i przepływu
 • kalibracja na CH4, C3H8, C4H10, H2, gaz miejski, powietrze