Korelatory

SeCorrPhon AC 200
Połączenie korelatora i urządzenia do akustycznej lokalizacji nieszczelności: profesjonalne – elastyczne – inteligentne
SeCorr C 200
Wyszukiwanie wycieków wody metodą korelacji: profesjonalnie – elastycznie – inteligentnie
SeCorr 300
Profesjonalna korelacja komputerowa – doskonałe rezultaty dzięki całkowicie cyfrowej technice
SeCorr 08
Korelator komputerowej lokalizacji wycieków
SeCorrPhon AC 06
Połączenie korelatora i przyrządu do elektroakustycznego wykrywania wycieków wody