Przyrządy ostrzegające przed gazem

EX-TEC HS 680 / 660 / 650 / 610
Mierniki wielofunkcyjne do sieci gazowych ze zintegrowanym detektorem etanu
Multitec 520
Przyrząd ostrzegający przed obecnością różnych gazów o uniwersalnym zastosowaniu do monitorowania miejsca pracy
Multitec 560
Uniwersalne urządzenie ostrzegawcze i pomiarowe do gazu służące do kontroli procesów i bezpieczeństwa osób na wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach ścieków i wytwórniach biogazu
EX-TEC PM 4
Detektor, przyrząd ostrzegający i miernik stężenia gazu do pracy w trybie PPM, DGW i % obj.
VARIOTEC 480 / 460 / 450 / 400 EX
Mierniki wielofunkcyjne do sieci gazowych
EX-TEC GM 4
Przyrząd ostrzegający przed gazem i miernik stężenia gazów toksycznych i palnych oraz tlenu
FLIS-EX / FLIS
Świeże powietrze w studzience – bezpieczne wchodzenie do studzienki