Gaz

EX-TEC HS 680 / 660 / 650 / 610
Mierniki wielofunkcyjne do sieci gazowych ze zintegrowanym detektorem etanu
PORTAFID M3K
Detektory płomieniowo-jonizacyjne do kontroli dywanowej gazociągów ułożonych w ziemi
RMLD-IS
Rewolucyjna technika laserowa do zdalnej detekcji wycieków gazu
Multitec 520
Przyrząd ostrzegający przed obecnością różnych gazów o uniwersalnym zastosowaniu do monitorowania miejsca pracy
Multitec 540
Miernik wielogazowy z sensorami podczerwieni – zoptymalizowany do biogazu i gazu wysypiskowego
Multitec 545
Urządzenie pomiarowe wielogazowe z sensorami podczerwieni i rozszerzonym zakresem pomiarowym do siarkowodoru
Multitec 560
Uniwersalne urządzenie ostrzegawcze i pomiarowe do gazu służące do kontroli procesów i bezpieczeństwa osób na wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach ścieków i wytwórniach biogazu
BioControl 2
Przejście na zautomatyzowaną optymalizację i sterowanie procesami technologicznymi
BioControl 4 i 8
Kombinacja urządzeń pomiarowych do profesjonalnego monitorowania procesów: ekonomiczny - uniwersalny - niezawodny
EX-TEC PM 4
Detektor, przyrząd ostrzegający i miernik stężenia gazu do pracy w trybie PPM, DGW i % obj.
MiniLec 4
Przyrząd do pomiaru obciążenia, szczelności i sprawności według reguł technicznych dotyczących instalacji gazowych (TRGI) oraz do sprawdzania regulatorów
EX-TEC SNOOPER 4
Detektor gazu z pompką lub bez – do instalacji wewnętrznych i testów domowych
SNOOPER mini
Detektor gazu do wykrywania wycieków w gazowych instalacjach wewnętrznych
VARIOTEC 460 Tracergas
Specjalista od wykrywania nieszczelności za pomocą gazu znacznikowego i wodoru
VARIOTEC 480 / 460 / 450 / 400 EX
Mierniki wielofunkcyjne do sieci gazowych
LaserGasPatroller LGP 800
Rozwiązanie oparte na kontroli ułożonych w ziemi przewodów gazowych z wykorzystaniem pojazdu: ekonomicznie – z zastosowaniem lasera – w pełni automatycznie
Leakplotter
Pojazd do sprawdzania naziemnych przewodów gazowych
DP-IR™ (Detector Pac-Infrared)
Najnowsze urządzenia pomiarowe na podczerwień do kontroli sieci gazowych
EX-TEC GM 4
Przyrząd ostrzegający przed gazem i miernik stężenia gazów toksycznych i palnych oraz tlenu
FLIS-EX / FLIS
Świeże powietrze w studzience – bezpieczne wchodzenie do studzienki
Urządzenia do testowania SPE
przeznaczone do sprawdzania i regulacji przyrządów pomiarowych SEWERIN