Gaz na składowiskach i biogaz

Multitec 540
Miernik wielogazowy z sensorami podczerwieni – zoptymalizowany do biogazu i gazu wysypiskowego
Multitec 545
Urządzenie pomiarowe wielogazowe z sensorami podczerwieni i rozszerzonym zakresem pomiarowym do siarkowodoru
Multitec 560
Uniwersalne urządzenie ostrzegawcze i pomiarowe do gazu służące do kontroli procesów i bezpieczeństwa osób na wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach ścieków i wytwórniach biogazu
BioControl 2
Przejście na zautomatyzowaną optymalizację i sterowanie procesami technologicznymi
BioControl 4 i 8
Kombinacja urządzeń pomiarowych do profesjonalnego monitorowania procesów: ekonomiczny - uniwersalny - niezawodny