Produkty do wyszukiwania wycieków wody

Stethophon® 04
Kompaktowe przyrząd do osłuchiwania wycieków wody.
Cyfrowe słuchawki bezprzewodowe!

SeCorrPhon AC 06
Połączenie korelatora i przyrządu do elektroakustycznego wykrywania wycieków wody

SeCorr® 300
Profesjonalna korelacja komputerowa – doskonałe rezultaty dzięki całkowicie cyfrowej technice

SeCorr® 08
Korelator komputerowej lokalizacji wycieków

SePem® 01
Stacjonarne rejestratory szumów do wczesnego rozpoznawania nieszczelności w sieciach wodociągowych

SePem® 01 GSM
Czułe rejestratory szumów do stacjonarnego monitoringu sieci wodociągowych z modułem GSM do transmisji danych